Management Team

SHAMBHU SHARAN

AMBEDKAR NAGAR THANA ROAD JEHANABAD BIHAR 804408

MUKESH KUMAR

AMBEDKAR NAGAR THANA ROAD JEHANABAD BIHAR 804408

RAJESH KUMAR

AMBEDKAR NAGAR THANA ROAD JEHANABAD BIHAR 804408

PRIYANKA RANI

AMBEDKAR NAGAR THANA ROAD JEHANABAD BIHAR 804408

INDRADEO PRASAD

DHIBRAPAR JEHANABAD BIHAR 804408

SATISH KUMAR SINHA

PATHAK TOLI JEHANABAD 804408